Nie tyjemy tylko i wyłącznie od nadmiaru jedzenia – na przybieranie na wadze składa się najczęściej jeszcze kilka innych składników… m.in.

  1. Tyjemy nie tylko od nadmiaru jedzenia a również od nieregularnych posiłków, złych pór jedzenia nieodpowiednich składników
  2. Od złym doborem diety przy problemach hormonalnych (tarczyca) / zapraszam do skorzystanie z oferty „diety tarczycowej”
  3. Nie­do­sta­tek snu również może przyczynić się do przybierania na wadze ! Z po­wo­du nie­wy­spa­nia mózg bom­bar­du­je or­ga­nizm sy­gna­ła­mi o braku ener­gii, co sty­mu­lu­je ape­tyt
  4. STRES powoduje że bły­ska­wicz­nie pod­no­si się po­ziom cukru we krwi. Po pew­nym cza­sie po­ziom ten opada, co wy­wo­łu­je mie­dzy in­ny­mi silny głód.
  5. Do­dat­ko­wo w stre­sie znacz­nie wzra­sta pro­duk­cja kor­ty­zo­lu – hor­mo­nu sty­mu­lu­ją­ce­go ape­tyt i od­kła­da­nie tkan­ki tłusz­czo­wej.
  6. Zbyt płytki oddech – złe oddychanie może okazać się przyczyną problemów ze zdrowiem tym samym może utrudniać pozbycie się kilogramów. Pamiętaj aby dotleniać swój organizm prawidłowo oddychając przeponą.
0

O komentarzy

///////////////

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *